ambtenaar burgers overheid programma rijksdienst toekomst vernieuwing
Ambtenaar van de toekomst

Einddoel van het project Ambtenaar van de Toekomst is een uitgewerkte visie op de ambtenaar van de toekomst. Een visie die inzicht geeft in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de overheid in relatie tot de  maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Verantwoordelijke . Ministerie van BZK
 
Casusadoptie

Bij de methode casusadoptie gaat het om werken vanuit de praktijk. Maatschappelijke problemen niet oplossen van achter je bureau, maar samen met een burger of ondernemer.

Verantwoordelijke . Ministerie van OC&W
 
Handvest Burgerschap

In gesprek over verantwoordelijk burgerschap.

Verantwoordelijke . Ministerie van BZK
 
In actie met burgers!

In actie met burgers! is een deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Doel van het project is om gemeenten die op een vernieuwende manier met burgers (gaan) samenwerken actief met elkaar in contact te brengen via Lokale proeftuinen burgerparticipatie.

Verantwoordelijke . VNG
 
Internetconsultatie

Informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. Men kan reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat de reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.
Tijdens het twee jaar lopende rijksbrede experiment met internetconsultatie bij wetgeving in voorbereiding bieden alle ministeries tenminste 10% van hun voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving ter consultatie aan op deze website.

Verantwoordelijke . Ministerie van BZK
 
Last van de overheid

Nieuws en informatie over de aanpak van administratieve lastenvermindering voor burgers.

Verantwoordelijke . Ministerie van BZK
 
Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LDO)
Het doel van het programma is om effectieve leerprocessen op gang te brengen zodat in de samenleving de keuzes voor duurzame ontwikkeling bewuster en laagdrempeliger gemaakt kunnen worden. Het verbeteren van competenties om tot een duurzame afweging te kunnen komen is hierbij van belang.
Uitvoerende . SenterNovem
 
Natuur- en milieueducatie (NME)

Het programma NME heeft tot doel burgers toe te rusten met kennis, inzicht en competenties op het gebied van natuur en milieu. Dit speelt niet alleen op het niveau van het individu, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden worden gestimuleerd mee te doen. In het programma NME hebben jeugd en jongeren speciale prioriteit, zowel binnen- als buitenschools.

Uitvoerende . SenterNovem
Verantwoordelijke . Ministerie LNV
Verantwoordelijke . Ministerie VROM
Verantwoordelijke . Ministerie van OC&W
 
Neemt initiatief

Neemtinitiatief.nl is een initiatief van het project Ambtenaar voor de Toekomst, onderdeel van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Dit programma heeft als doel een eenvoudigere en betere rijksoverheid. Neemtinitiatief.nl fungeert hierbij als marktplein waar ambtenaren hun ideeën voor een betere dienstverlening kunnen delen met anderen.

Verantwoordelijke . Ministerie BZK
 
Overheid voor de Toekomst

Programma Overheid voor de Toekomst is eind mei 2010 gestopt, het denken over de toekomst van de rijksdienst natuurlijk niet. Programma Vernieuwing Rijksdienst gaat verder met de inzichten die Overheid voor de Toekomst heeft opgeleverd. Deze website is nu de kennisbank met alle inzichten die het programma Overheid voor de Toekomst heeft verzameld: van verslagen van bijeenkomsten, rapporten en nieuwsberichten tot aan filmpjes met deskundigen over de overheid voor de toekomst.

Verantwoordelijke . Ministerie van BZK
 
Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl
Het project Overheidcommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) richt gezamenlijke diensten in die het mogelijk maken dat de directies Communicatie een deel van hun taakstelling kunnen invullen. In het project ONS werken de ministeries samen aan een slankere, flexibel georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige communicatiediscipline. Een discipline die ontkokerd communiceert, de rijksbrede beleidsprioriteiten volgt en zich stevig nestelt.
Verantwoordelijke . Ministerie van BZK
 
Vernieuwing Rijksdienst
Programma vernieuwing van de rijksdienst.
Verantwoordelijke . Ministerie BZK