hoogleraar universiteit
Aarts, prof.dr. Kees

Hoogleraar politieke wetenschappen Universiteit Twente.

 
Addink, prof.dr. G.H. G.H.

Hoogleraar bestuursrecht Universiteit Utrecht.

 
Ankersmit, F.R. Frank
 
Beunders, Prof.dr. Henri

Journalist en hoogleraar geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 
Boutellier, Prof. dr. Hans

Directeur van het Verwey-Jonker instituut en bijzonder hoogleraar aan de VU.

 
Bovens, prof. dr. M.A.P.
 
Brenninkmeijer, prof. dr. A.F.M. Alex
 
Brounen, Prof.dr. Dirk
 
Bullinga, Marcel
 
Elchardus, Mark
 
Est, van Rinie

Rinie van Est werkt sinds augustus 1997 voor het Rathenau Instituut. Hij signaleert nieuwe ontwikkelingen op het raakvlak van wetenschap, technologie, politiek en samenleving. Rinie houdt zich bezig met opkomende technologieën als nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en hersenwetenschappen. Het samenkomen daarvan vormt een nieuwe technologische golf, en nieuwe toekomstvisies zoals, synthetische biologie, Ambient Intelligence en virtuele werelden. Hij houdt zich ook met het complexe energievraagstuk bezig.

 
Fresco, Prof.dr.ir. Louise
 
Frissen, prof.dr. Paul
 
Haring, prof.dr. S.B. Bas
 
Holsteyn, prof.dr. van Joop

Universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden.

 
Mul, prof.dr. de Jos

Hoogleraar Wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 
Scheffer, Prof. drs. P.J. Paul
 
Schinkel, dr. Willem
 
Schnabel, prof.dr. Paul
 
Stroink, Rudy
 
Teisman, prof.dr. G.R. Geert
 
Tiemeijer , Will
 
Trommel, prof.dr. Willem
 
Twist, Prof.dr. M.J.W. van Mark
 
Veld, prof.dr. R.J. in 't Roel
 
Verbrugge, Dr. A.M. Ad
 
Wijffels, prof.dr. H.H.F. Herman