databank
Communicatieonderzoek.nl

Database met  onderzoeksinstrumenten.

 
Kamerleden, bewindslieden en bestuurders
Archief met beschrijvingen van politici (Tweede en Eerste Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Nederlandse leden Europees Parlement), bestuurders (Commissarissen van de Koningin, topambtenaren), adviseurs (staatsraden), leden van het koninklijk huis uit zowel heden als verleden, alsmede beschrijvingen van de leden van de Bataafse parlementen.
 
NOD - Nederlandse Onderzoek Databank

De Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) is een openbare online databank met informatie over wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en onderzoekinstituten. De NOD bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines (multidisciplinair) en is daarmee de nationale etalage voor onderzoekinformatie.

 
StatLine

Databank van het CBS.