Het Team Maatschappij Verkenning en Analyse van de directie Communicatie beoogt een actueel beeld te schetsen van wat er buiten BZK speelt ten behoeve van communicatie, beleid en politiek. De wekelijkse Web@antenne is één van de producten waarmee dat zichtbaar gemaakt wordt.

In de Web@ntenne richten we ons op signalen die kunnen duiden op algemene (maatschappelijke) ontwikkelingen en trends die van belang kunnen zijn voor BZK.

Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van de websites van Nederlandse en internationale dagbladen, (thematische) nieuwssites, sites van stakeholders en weblogs. Voor een lijst met bronnen wordt verwezen naar het Werkblad.

Er wordt telkens een korte beschrijving van het bericht geboden. Bij de presentatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die internet biedt: linken naar het originele bericht en verwijzingen naar andere relevante informatie behorende bij het bericht, zodat inhoudelijke context en verdieping geboden kan worden.

De in dit product gepresenteerde informatie is afkomstig van het Internet. Maatschappij Verkenning en Analyse heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gepresenteerde informatie en de werking van de gehanteerde links.